Blogger Malaysia Yang Menghina Indonesia ?

Semakin memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia mengakibatkan para pelaku dunia maya juga ikut-ikutan menas. Jika sebelumnya banyak web Malaysia yang dihack oleh Gembel Cyber sang hacker asal Indonesia dan munculnya web http://www.malingsia.com/,  kini giliran Bloger Malaysia menjelek-jelekan Indonesia. Seorang blogger dengan alamat blog http://indoncelaka.blogspot.com/ menumpahkan kebenciannya kepada Indonesia dalam blog tersebut. Pada awal web di […]

Continue Reading